Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Všetky osobné údaje o kupujúcich sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho.
Ak má kupujúci záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení  súhlasu, mu budú tieto posielané. Ak sa kupujúci rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, môže sa z odoberania reklamných oznámení odhlásiť a tieto mu už nebudú zasielané.


Odber noviniek

Kontaktujte nás

Naša podpora je dostupná v prac. dňoch 9.00-17.00

Telefón:0940 432 100

Kontaktujte našu on-line podporu